Elke docent hanteert zijn eigen algemene voorwaarden. Informeer bij aanvang van de lessen bij de docent naar keuze welke algemene voorwaarden er van toepassing zijn.

 

Een cursusjaar loopt altijd gelijk met een schooljaar.

 

Tussentijds aanmelden behoort tot de mogelijkheden.

 

Wanneer een leerling, om wat voor reden dan ook, de afgesproken les op dezelfde dag van de les afzegt, kan er geen restitutie worden verleend.

 

De basisprijzen gelden voor leerlingen tot en met 20 jaar, zij zijn vrijgesteld van de BTW plicht, boven die leeftijd moeten zij 21% BTW betalen.

 

Tijdens vakanties en/of feestdagen, welke worden vastgesteld overeenkomstig vakanties van het basisonderwijs in Delft, zullen er geen lessen worden gegeven.

 

Bij afwezigheid van de docent wegens ziekte dienen er twee lessen te worden doorbetaald. Na twee niet gegeven lessen i.v.m. ziekte tijdens een aaneengesloten periode is geen lesgeld meer verschuldigd. Bij verhindering van de lerares wordt de les ingehaald/vervangen door een andere docent, dan wel het lesgeld verrekend, anders terug betaald.

 

Bij ziekte of verhindering van de leerling wordt het lesgeld niet gerestitueerd. Bij afwezigheid van de leerling wegens bijvoorbeeld langdurige ziekte of anderszins zal er gezocht worden naar een pasklare oplossing.

 

We hanteren een opzegtermijn van één maand.